მენიუ დახურვა

[EV0702] მოსწავლეებისთვის სერთიფიკატების მიღება

ამ გაკვეთილის სანახავად ჯერ უნდა დაასრულოთ [EV0701] საბოლოო კითხვარი
ამ გაკვეთილის დაწყებამდე ჯერ უნდა ჩაირიცხოთ კურსზე course

უკან:წყლის რესურსების მდგრადი მართვის სწავლება – კურსი მასწავლებლებისთვის > სერტიფიცირება