მენიუ დახურვა

[EV0502] ანიმაციები და ბროშურები – სასწავლო მასალები

ღია

შეარჩიეთ ვიდეო თქვენი კლასის ასაკობრივი ჯგუფის და/ან შინაარსის მიხედვით და გამოიყენეთ იგი თქვენი სასწავლო პროექტის ან კომპლექსური დავალების შესაბამისად.

 

III-V კლასები – წყალი და სიცოცხლე

ვიდეოს ბმული: https://youtu.be/eRyS15xChcA

ბროშურის ბმული: https://bit.ly/3ieuURh

 

VI-VIII კლასები – სიცოცხლე წყალში და წყალი ეკოლოგიაში

ვიდეოს ბმული: https://youtu.be/hvUj9F9OFac

ბროშურის ბმული: https://bit.ly/3ifka5l

 

IX-XI კლასები – სიცოცხლე წყალში და წყალი ეკოლოგიაში

ვიდეოს ბმული: https://youtu.be/98wDvnIOJKE

ბროშურის ბმული: https://bit.ly/3kXDQwm

 

უკან:წყლის რესურსების მდგრადი მართვის სწავლება – კურსი მასწავლებლებისთვის > ციკლი 4: სიცოცხლე წყალში და წყალი ეკოლოგიაში