მენიუ დახურვა

[EV0404] თვით-რეფლექსიის კითხვარი

ღია

წყლის რაციონალური გამოყენების ციკლის დასრულების შემდეგ შეავსეთ თვით-რეფლექსიის კითხვარი. ამ კითხვარით არ ვამოწმებთ თქვენს ცოდნას, შესაბამისად მასში არ არის სწორი და არასწორი პასუხები. თქვენ უბრალოდ უნდა აღწეროთ, თქვენს მოსწავლეებთან განხორციელებული აქტივობა. კითხვარის შევსება აუცილებელია სერთიფიკატის მისაღებად საჭირო ქულების დასაგროვებლად, ამისთვის კი უნდა იყოს ამ საიტზე დარეგისტრირებული.

კითხვარის სანახავად დააწკაპუნეთ ღილაკს View the lesson quiz.

კითხვარი უნდა შეავსოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეებთან განახორციელეთ ამ თემასთან დაკავსირებული სასწავლო აქტივობები.

უკან:წყლის რესურსების მდგრადი მართვის სწავლება – კურსი მასწავლებლებისთვის > ციკლი 3: წყლის რაციონალური გამოყენება