მენიუ დახურვა

[EV0109] თვით-რეფლექსია მეთოდოლოგიაზე

ღია

მეთოდოლოგიის მოდულის დასრულების შემდეგ შეავსეთ თვით-რეფლექსიის კითხვარი. ამ კითხვარით არ ვამოწმებთ თქვენს ცოდნას, შესაბამისად მასში არ არის სწორი და არასწორი პასუხები. თქვენ უბრალოდ უნდა აღწეროთ, თქვენს მოსწავლეებთან განხორციელებული აქტივობა. კითხვარის შევსება აუცილებელია სერთიფიკატის მისაღებად საჭირო ქულების დასაგროვებლად, ამისთვის კი უნდა იყოს ამ საიტზე დარეგისტრირებული.

კითხვარის სანახავად დააწკაპუნეთ ღილაკს View the lesson quiz.

 

 

უკან:წყლის რესურსების მდგრადი მართვის სწავლება – კურსი მასწავლებლებისთვის > სასწავლო პროექტის მეთოდოლოგია