Menu Close

[EV0104] Əməkdaşlıq bacarıqları

Açıq

Gənclərimiz mürəkkəb problemlərlə üzləşən bir dünyada yaşayırlar və hər halda bu problemlərin həlli barədə düşünməli və qayğı göstərməli olacaqlar. Ciddi məsələləri həll etmək isə yalnız bəzi şəxslər üçün çətinlik təşkil edən vəzifədir. Aydındır ki, şagirdlərimiz gələcəkdə qrup halında eyni zamanda beynəlxalq, çoxmədəniyyətli bir mühitdə əməkdaşlıq etməli olacaqlar.

Layihəmiz çərçivəsində hazırlanmış bütün mənbələr, iqlim dəyişikliyi ilə əlaqəli su ehtiyatlarını və ümumən ətraf mühitin problemlərini həll etmək üçün birlikdə çalışmanın vacibliyini vurğulayır. Biz istər ölkədə, istərsə də dünya miqyasında bütün marağı olan tərəflər arasında əməkdaşlığa ehtiyac olduğunu vurğuladıq. Məsələn, transsərhəd çay mənbələrinin idarə olunması planlaşdırıldıqda və həyata keçirildikdə, bu çay hövzəsinin ərazisində yerləşən bütün ölkələri cəlb etmək lazımdır. Həm də fərqli sektorların ayrı-ayrılıqda eyni su qaynağının cəlb edilməsi üçün planlar tərtib etməsi təsirsizdir. Və nəhayət, bu su ilə işləyən ekosistemlərin maraqlarını nəzərə almağı unutmamalıyıq.

Seçilmiş beş mövzu da necə ki bir sinif, həm də fərqli məktəb səviyyələri ilə, fərqli məktəblərlə, məktəb və icma nümayəndələri ilə və digər ölkələrdən gələn məktəblilərlə birgə layihələr həyata keçirmək üçün unikal bir fürsət yaradır. Şagirdlər üçün gələcəkdə səmərəli əməkdaşlıqda faydalı olacaq əsas bacarıqları məktəbdən başlayaraq inkişaf etdirə bilərik.

Geriyə: Su ehtiyatlarının davamlı idarə olunması üzrə təlim – Müəllimlər üçün kurs > Təlim layihəsinin metodologiyası