Menu Close

[EV0107] Layihə əsaslı öyrənmə

Açıq

Layihə çərçivəsində müzakirə olunan və hazırlanan mövzular çoxsahəli öyrənmə fəaliyyətlərini planlaşdırmaq üçün çox yaxşı bir fürsətdir. Bunlar filmlərin müzakirəsi,   tədqiqat layihələri, bununla belə laboratoriya tədqiqatları (kimya dərslərində) məlumatların toplanması və təhlili, ekskursiyalar, ətraf mühiti qoruma tədbirləri, mütəxəssislərlə görüşlər, mübahisələr və müzakirələr, vətəndaş təşəbbüsləri, populyar xəbər materiallarının nəşri və s. ola bilər.

21-ci əsrin bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün tövsiyə olunan yanaşmalardan biri aşağıdakı əsas komponentləri əhatə edən layihə əsaslı təlimdir:

  1. Layihə həqiqi bir çağırışa cavab vermək, mövcud problemi və ya məsələni həll etmək məqsədi daşıyır.
  2. Şagird tədqiqat suallarının müəyyənləşdirilməsini, material və məlumatların toplanmasını, təhlil edilməsini və istifadəsini əhatə edən uzunmüddətli mürəkkəb bir prosesdə iştirak edir.
  3. Layihə real dünya kontekstini, real tapşırıqlarını və alətlərini, mövcud keyfiyyət standartlarını və  həqiqi təsirini nəzərdə tutur. Layihə, şagirdin həyatında olan, onu birbaşa narahat edən və həll etmək istədiyi məsələlərlə toxunur.
  4. 4. Şagird layihənin planlaşdırılması və həyata keçirilməsinə, habelə hazırlanmış həllinə özü qərar verir.
  5. Şagirdlər və müəllimlər tədris prosesi, layihə çərçivəsində həyata keçirilən işlər, görülən işlərin keyfiyyəti, yaradılan maneələr və onların həlli yolları barədə birlikdə düşünürlər.
  6. Şagirdlər prosesi və məhsulu yaxşılaşdırmaq üçün özləri haqqında geribildirim alır və təmin edirlər.
  7. Şagirdlər layihə barədə ictimaiyyətə danışırlar: sinif arxasında danışıqlar, təqdimatlar, müzakirələr və s. təşkil edirlər.
Geriyə: Su ehtiyatlarının davamlı idarə olunması üzrə təlim – Müəllimlər üçün kurs > Təlim layihəsinin metodologiyası