Menu Close

[EV0101] Hədəfinizi təyin edin

Açıq

Kursun məqsədi müəllimləri təlim fəaliyyətinə hazırlayaraq, onların gələcəkdə şagirdlərinə su ehtiyatlarının davamlı idarə olunması ilə bağlı kritik məsələləri dərindən qavramalarına kömək etmələridir: Mövcud problemlər və çətinliklər, gözlənilən nəticələr və proqnozlar, davam edən təşəbbüslər və layihələr.

İştirakçılar su ehtiyatları probleminin onlarla birbaşa əlaqəli olduğunu, həm fərdi səviyyədə, həm də daha geniş miqyasda (ailə, məhəllə, icma, şəhər / kənd, bələdiyyə və s.) həllini planlaşdırıb həyata keçirə biləcəklərini anlamalıdırlar.

Geriyə: Su ehtiyatlarının davamlı idarə olunması üzrə təlim – Müəllimlər üçün kurs > Təlim layihəsinin metodologiyası