მენიუ დახურვა

[STS0502] დავალება

ღია

ამ დავალების შესრულება შეგიძლია სცადო დამოუკიდებლად, თუმცა, ასევე, შეგიძლია დაიხმარო ვინმე: მასწავლებელი, მშობელი, და-ძმა, მეგობარი.

  • დაფიქრდით და გაანალიზეთ, წყლის გარემოს რა სახის დაბინძურება შეიძლება გამოიწვიოს სამრეწველო, სასოფლო-სამეურნეო, საყოფაცხოვრებო სექტორებმა თქვენს ქალაქში.
  • იფიქრეთ ამგვარი დაბინძურების მაგალითების შესახებ თქვენ ირგვლივ. საბოლოდ მოამზადეთ პრეზენტაციები (იკონოგრაფიკა) და იმსჯელეთ მასწავლებელსა და მეგობრებთან ერთად.
  • მეგობრებთან ერთად მოიფიქრეთ, როგორ შეიძლება ავიცილოთ თავიდან წყლის დაბინძურება ჩვენ გარშემო.
უკან:IX-XI კლასები – წყლის რაციონალური გამოყენება > ციკლი 5: წყლის ხარისხის დაცვა