მენიუ დახურვა

[STS0103] კითხვარი

ამ გაკვეთილის დაწყებამდე ჯერ უნდა ჩაირიცხოთ კურსზე course

უკან:IX-XI კლასები – წყლის რაციონალური გამოყენება > ციკლი 1: მდინარის აუზის გეოგრაფია