Menu Close

[STS0302] Tapşırıq

Açıq

Özünüz edin

  • İnternetdən Aral dənizi fəlakəti haqqında məlumat əldə edin və sinif yoldaşlarınızla birlikdə onun deqradasiyasının səbəbləri və təsirlərini müzakirə edin. Aral dənizi ilə bağlı problemlər və onların səbəbləri barədə plakat və ya məlumat qrafiki (təqdimat/məlumat qrafiki) hazırlayın.
  • Sinifdə-dostlarınızla kənd təsərrüfatında, məişətdə və sənayedə suya qənaət imkanlarını (texnologiyalar da daxil olmaqla) müzakirə edin. Bu imkanların istifadəsinə mane olan əsas səbəblərin nədən ibarət olduğunu müəyyənləşdirin.
Geriyə: IX-XI siniflər – Sudan səmərəli istifadə > Modul 3 - Sudan səmərəli istifadə və suya qənaət