Menu Close

[STS0402] Tapşırıq

Açıq

Özünüz edin

  • Dörd qrupa bölünün və aşağıdakı ekosistem xidmətlərindən birini seçin: 1) fotosintez, 2) ağac materialı təchizatı, 3) təmiz hava 4) müalicəvi bitkilər. Hər qrupda seçdiyiniz hər ekosistem xidmətinin faydalarını müzakirə edin.
  • Həmin xidmətləri təhlükəsizlik, yaşayış şəraiti və sağlamlıq kimi insan rifahının əsas komponentləri kontekstində müzakirə edin. Göstərilənlərin müzakirə ediləcək ekosistem xidmətlərinə necə aid olduğunu müzakirə edin. #Təhlükəsizlik: təbii fəlakətlərdən müdafiə, təhlükəsiz iqlim şəraiti; #Yaşayış şəraiti: ərzaq, gigiyena, sığınacaq, yaşamaq üçün mənbə; #Sağlamlıq: təmiz su və havanın əlçatanlığı, şəxsi rifah.
  • Ekosistem xidmətləri ilə insanın rifah komponentləri (təhlükəsizlik, yaşayış şəraiti, sağlamlıq) arasındakı əlaqələri göstərən diaqramlardan və ya məlumat qrafiklərindən istifadə edin və qrup müzakirələrinin nəticələrini sinfə təqdim edin.
Geriyə: IX-XI siniflər – Sudan səmərəli istifadə > Modul 4 - Sudakı həyat və ekologiyada su