Menu Close

[STE0402] – Tapşırıq

Açıq

Özünüz edin

  • Təbiətin insanlara bəxş etdiyi üç ən mühüm fayda barədə düşünün. Bu faydaların su ilə necə əlaqəli ola biləcəyi barədə düşünün.
  • Yaşadığınız yerdə sudan qeyri-səmərəli (qeyri-rasional) istifadə ilə bağlı nümunələri yadınıza salın. Sinifdə sinif yoldaşlarınız və müəllimlərinizlə sudan qeyri-səmərəli istifadə və onun qarşısını almaq yollarını müzakirə edin.
Geriyə: III-V siniflər – Sudan səmərəli istifadə > Modul 4 - Sudakı həyat və ekologiyada su