Menu Close

[STB0402] Tapşırıq

Açıq

Özünüz edin

  • Ekosistem xidmətləri, insanların təbiətdən əldə etdikləri faydalar barədə düşünün. Həmin faydaları təsnif etməyə çalışın və lazım olduqda müəlliminizdən kömək istəyin.
  • Suyun çirkli olmasının insan və ekosistem ehtiyacları baxımından suyun mövcud miqdarına necə təsir göstərdiyini müzakirə edin.

 

Geriyə: VI-VIII siniflər – Sudan səmərəli istifadə > Modul 4 - Sudakı həyat və ekologiyada su