მენიუ დახურვა

[STB0402] დავალება

ღია

ამ დავალების შესრულება შეგიძლია სცადო დამოუკიდებლად, თუმცა, ასევე, შეგიძლია დაიხმარო ვინმე: მასწავლებელი, მშობელი, და-ძმა, მეგობარი.

  • მოიფიქრე ეკოსისტემური სერვისების მაგალითები – ის სარგებელი, რომელსაც ადამიანი იღებს ბუნებისაგან. ეცადე მოახდინო ამ სარგებლის კლასიფიკაცია, საჭიროების შემთხვევაში დაიხმარე მასწავლებელი.
  • იმსჯელე, რა გავლენას ახდენს წყლის დაბინძურება ადამიანის ან ეკოსისტემებისთვის წყლის ხელმისაწვდომობაზე.
უკან:VI-VIII კლასები – წყლის გამოყენება > ციკლი 4: სიცოცხლე წყალში და წყალი ეკოლოგიაში