მენიუ დახურვა

ყველა კურსი

Course Category: ქართული

 • წყლის რესურსების მართვა - სათემო კურსი

  by WaterUse

  კურსი შექმნილია UNDP-ის პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს მტკვრის აუზში ინტეგრირებული წყლის რესურსების მართვის განვითარებას. პროექტის მიზანია, დაეხმაროს მოქალაქეებს წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენების მნიშვნელობის გააზრებაში…

  Preview this course - (5 preview lessons)

 • IX-XI კლასები - წყლის რაციონალური გამოყენება

  by WaterUse

  ეს კურსი IX-XI კლასების მოსწავლეებს დაეხმარება, საფუძვლიანად გაიაზრონ წყლის რესურსების მდგრად მართვასთან დაკავშირებული კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საკითხები: არსებული პრობლემები და გამოწვევები, მოსალოდნელი შედეგები და პროგნოზები, მიმდინარე…

  Preview this course - (10 preview lessons)

 • VI-VIII კლასები - წყლის გამოყენება

  by WaterUse

  ეს კურსი VI-VIII კლასის მოსწავლეებს დაეხმარება, საფუძვლიანად გაიაზრონ წყლის რესურსების მდგრად მართვასთან დაკავშირებული კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საკითხები: არსებული პრობლემები და გამოწვევები, მოსალოდნელი შედეგები და პროგნოზები, მიმდინარე…

  Preview this course - (10 preview lessons)

 • III-V კლასები - წყლის გამოყენება

  by WaterUse

  ეს კურსი III-V კლასების მოსწავლეებს დაეხმარება, საფუძვლიანად გაიაზრონ წყლის რესურსების მდგრად მართვასთან დაკავშირებული კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საკითხები: არსებული პრობლემები და გამოწვევები, მოსალოდნელი შედეგები და პროგნოზები, მიმდინარე…

  Preview this course - (10 preview lessons)

 • წყლის რესურსების მდგრადი მართვის სწავლება - კურსი მასწავლებლებისთვის

  by WaterUse

  კურსი შექმნილია UNDP-ის პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს მტკვრის აუზში ინტეგრირებული წყლის რესურსების მართვის განვითარებას. პროექტი თანამშრომლობს სკოლებთან და მასწავლებლებთან და ხელს უწყობს ახალი თაობის…

  Preview this course - (27 preview lessons)