მენიუ დახურვა

[STS0403] კითხვარი

ამ გაკვეთილის დაწყებამდე ჯერ უნდა ჩაირიცხოთ კურსზე course

უკან:IX-XI კლასები – წყლის რაციონალური გამოყენება > ციკლი 4: სიცოცხლე წყალში და წყალი ეკოლოგიაში