მენიუ დახურვა

[STB0302] – დავალება

ღია

ამ დავალების შესრულება შეგიძლია სცადო დამოუკიდებლად, თუმცა, ასევე, შეგიძლია დაიხმარო ვინმე: მასწავლებელი, მშობელი, და-ძმა, მეგობარი.

  • მასწავლებელთან ერთად გაეცანი ქვემოთ მოცემულ ბმულზე წარმოდგენილ ინფორმაციას (ინგ).
  • გამოთვალე შენი წყლის ანაბეჭდი.
  • შენი წყლის ანაბეჭდის საფუძველზე განსაზღვრე, როგორ შეიძლება შემცირდეს შენ მიერ მოხმარებული წყლის რაოდენობა.
  • შეარჩიე შენი საყვარელი პროდუქტები და მოამზადე პრეზენტაცია მათი წყლის ანაბეჭდის შესახებ.

http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/product-gallery/

უკან:VI-VIII კლასები – წყლის გამოყენება > ციკლი 3: წყლის რაციონალური გამოყენება