მენიუ დახურვა

[STB0102] დავალება

ღია

ამ დავალების შესრულება შეგიძლია სცადო დამოუკიდებლად, თუმცა, ასევე, შეგიძლია დაიხმარო ვინმე: მასწავლებელი, მშობელი, და-ძმა, მეგობარი.

  • რუკის დახმარებით მოძებნე საქართველოს ძირითად მდინარეთა აუზები და მათი ქვე-აუზები.
    რუკის დახმარებით მოძებნე საქართველოს ტრანსსასაზღვრო მდინარეები.
  • საქართველოს რუკაზე შეარჩიე რომელიმე აუზი და გაიაზრე, ვინ იქნებიან ამ აუზის ფარგლებში წყალმომხმარებლები.
  • ჩამოწერე ის მხარეები, რომლებიც, შენი აზრით, აუცილებლად უნდა მონაწილეობდნენ აუზის ფარგლებში წყალთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტაში. შენი მოსაზრებები გაუზიარე მეგობრებს. იმსჯელე კლასში მასწავლებელთან ერთად.
უკან:VI-VIII კლასები – წყლის გამოყენება > ციკლი 1: მდინარის აუზის გეოგრაფია