მენიუ დახურვა

[GEC0402] შეავსეთ ტესტი

ამ გაკვეთილის დაწყებამდე ჯერ უნდა ჩაირიცხოთ კურსზე course

უკან:წყლის რესურსების მართვა – სათემო კურსი > მოდული 4 – წყლის ხარისხი