მენიუ დახურვა

[EV0402] ანიმაციები და ბროშურები – სასწავლო მასალები

ღია

შეარჩიეთ ვიდეო თქვენი კლასის ასაკობრივი ჯგუფის და/ან შინაარსის მიხედვით და გამოიყენეთ იგი თქვენი სასწავლო პროექტის ან კომპლექსური დავალების შესაბამისად.

 

III-V კლასები – საჭიროა თუ არა წყლის დაცვა?

ვიდეოს ბმული: https://youtu.be/kP-Wyf1wvfs

ბროშურის ბმული: https://bit.ly/2EIoxIi

 

VI-VIII კლასები – წყლის რაციონალური გამოყენება

ვიდეოს ბმული: https://youtu.be/p-4EfetR8CA

ბროშურის ბმული: https://bit.ly/3jfek5e

 

IX-XI კლასები – წყლის რაციონალური გამოყენება

ვიდეოს ბმული: https://youtu.be/xN_evdcFmJs

ბროშურის ბმული: https://bit.ly/34orrLl

 

უკან:წყლის რესურსების მდგრადი მართვის სწავლება – კურსი მასწავლებლებისთვის > ციკლი 3: წყლის რაციონალური გამოყენება