მენიუ დახურვა

[EV0302] ანიმაციები და ბროშურები – სასწავლო მასალები

ღია

შეარჩიეთ ვიდეო თქვენი კლასის ასაკობრივი ჯგუფის და/ან შინაარსის მიხედვით და გამოიყენეთ იგი თქვენი სასწავლო პროექტის ან კომპლექსური დავალების შესაბამისად.

 

III-V კლასები – კლიმატის ცვლილება. რა იცვლება წყლისთვის?

ვიდეოს ბმული: https://youtu.be/5QzLZ6faSPE

ბროშურის ბმული: https://bit.ly/3jdSb7t

 

VI-VIII კლასები – კლიმატის ცვლილება და წყალი

ვიდეოს ბმული: https://youtu.be/dNQ6LaP_rC0

ბროშურის ბმული: https://bit.ly/2HHSqcX

 

IX-XI კლასები – კლიმატის ცვლილება და წყალი

ვიდეოს ბმული: https://youtu.be/8mmYPGbn1q0

ბროშურის ბმული: https://bit.ly/3ibKwVS

 

უკან:წყლის რესურსების მდგრადი მართვის სწავლება – კურსი მასწავლებლებისთვის > ციკლი 2: კლიმატის ცვლილება და წყალი