მენიუ დახურვა

[EV0304] თვით-რეფლექსიის კითხვარი ქვიზი

Please sign up for the course before taking this quiz.
  1. [C1] მოსწავლეებთან ერთად განვახორციელე0
  2. [C2] სასწავლო აქტივობის განხორციელება მოსწავლეებისგან მოითხოვდა ისეთი უნარების გამოყენებას, როგორიცაა0
  3. [C3] ვფიქრობ, ჩემ მიერ განხორციელებული სასწავლო აქტივობა0
  4. [C4] ვფიქრობ, ჩემ მიერ შემუშავებულ სასწავლო აქტივობაში სწორად იყო განსაზღვრული0
  5. [C5] მოსწავლეებთან განხორციელებული სამუშაოს საფუძველზე, ვფიქრობ, მომავალში სასწავლო აქტივობის შემუშავებისას მეტი ფიქრი დამჭირდება, რომ უფრო ზუსტად განვსაზღვრო და ჩამოვაყალიბო0
  6. [C6] ჩემი მოსწავლეები დავალებაზე / პროექტზე მუშაობისას იყვნენ0
  7. [C7] ჩემი მოსწავლეების მიერ შესრულებული დავალებებით / პროექტებით ვარ0
უკან:[EV0304] თვით-რეფლექსიის კითხვარი