მენიუ დახურვა

[EV0109] თვით-რეფლექსია მეთოდოლოგიაზე ქვიზი

Please sign up for the course before taking this quiz.
  1. ჩემს პედაგოგიურ პრაქტიკაში აქტიურად ვიყენებ სასწავლო აქტივობებს, რომლებიც0
  2. ვფიქრობ, რომ რეალური პრობლემის ან საკითხის გადაწყვეტაზე მუშაობა0
  3. დავალება, რომელსაც მოსწავლეებს ვაძლევ გულისხმობს0
  4. პროექტული სწავლება0
  5. ვფიქრობ, პროექტული სწავლებისას ყველაზე რთული განსახორციელებელია0
  6. ყველა სასწავლო აქტივობა, რასაც ვგეგმავ მოსწავლეებისგან ითხოვს 21-ე საუკუნის უნარების გამოყენებას ან ხელს უწყობს მათ განვითარებას:0
უკან:[EV0109] თვით-რეფლექსია მეთოდოლოგიაზე