მენიუ დახურვა

[STS0303] კითხვარი

ამ გაკვეთილის დაწყებამდე ჯერ უნდა ჩაირიცხოთ კურსზე course

უკან:IX-XI კლასები – წყლის რაციონალური გამოყენება > ციკლი 3: წყლის რაციონალური გამოყენება