მენიუ დახურვა

[STS0302] დავალება

ღია

ამ დავალების შესრულება შეგიძლია სცადო დამოუკიდებლად, თუმცა, ასევე, შეგიძლია დაიხმარო ვინმე: მასწავლებელი, მშობელი, და-ძმა, მეგობარი.

  • ინტერნეტით მოიძიეთ ინფორმაცია არალის ზღვის კატასტროფის შესახებ, მეგობრებთან ერთად განიხილეთ ამ ზღვის დეგრადაციის მიზეზები და შედეგები. კლასში შექმენით პლაკატი ან საინფორმაციო გრაფიკული გამოსახულება (პრეზენტაცია / ინფოგრაფიკი) არალის ზღვის პრობლემებსა და მათ გამომწვევ მიზეზებზე.
  • კლასში / მეგობრების წრეში მოაწყვეთ დისკუსია წყლის დაზოგვის შესაძლებლობების (მათ შორის, ტექნოლოგიების) შესახებ სოფლის მეურნეობაში, საყოფაცხოვრებო სფეროში, მრეწველობაში. გაიაზრეთ, რა ძირითადი მიზეზები უშლის ხელს ამ შესაძლებლობის გამოყენებას.
უკან:IX-XI კლასები – წყლის რაციონალური გამოყენება > ციკლი 3: წყლის რაციონალური გამოყენება