მენიუ დახურვა

[STE0502] – დავალება

ღია

ამ დავალების შესრულება შეგიძლია სცადო დამოუკიდებლად, თუმცა, ასევე, შეგიძლია დაიხმარო ვინმე: მასწავლებელი, მშობელი, და-ძმა, მეგობარი. დავალების შესრულებას, რომ დაასრულებ, გადადი შემდეგ ნაბიჯზე და შეავსე კითხვარი მშობელთან ერთად.

  • მეგობრებთან ერთად მოიფიქრე, რა შეიძლება გააკეთოს თითოეულმა თქვენგანმა წყლის დაბინძურების შესამცირებლად.
  • იმსჯელე მასწავლებელთან ერთად და შექმენი ბუკლეტი.
უკან:III-V კლასები – წყლის გამოყენება > ციკლი 5: წყლის ხარისხის დაცვა