მენიუ დახურვა

[STE0501] – სუფთა წყალი

ღია

უყურე ამ ვიდეოს თვიდან ბოლომდე და მხოლოდ ამის შემდეგ გადადი შემდეგ ეტაპზე დავალების შესასრულებლად.

 

უკან:III-V კლასები – წყლის გამოყენება > ციკლი 5: წყლის ხარისხის დაცვა