მენიუ დახურვა

[STE0402] – დავალება

ღია

ამ დავალების შესრულება შეგიძლია სცადო დამოუკიდებლად, თუმცა, ასევე, შეგიძლია დაიხმარო ვინმე: მასწავლებელი, მშობელი, და-ძმა, მეგობარი. დავალების შესრულებას, რომ დაასრულებ, გადადი შემდეგ ნაბიჯზე და შეავსე კითხვარი მშობელთან ერთად.

  • გაიხსენე სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი სარგებელი, რომელთაც ბუნებისგან იღებს ადამიანი. დაფიქრდი, რით შეიძლება უკავშირდებოდეს წყალს შენ მიერ მოფიქრებული სარგებელი;
  • გაიხსენე წყლის უყაირათოდ (არარაციონალურად) გამოყენების მაგალითები იქ, სადაც შენ ცხოვრობ. კლასში მეგობრებსა და მასწავლებელთან ერთად განიხილე, თუ როგორ იხარჯება წყალი უყაირათოდ და რა გზით არის შესაძლებელი ამის თავიდან აცილება.
უკან:III-V კლასები – წყლის გამოყენება > ციკლი 4: სიცოცხლე წყალში და წყალი ეკოლოგიაში