მენიუ დახურვა

[STE0401] – წყალი და სიცოცხლე

ღია

უყურე ამ ვიდეოს თვიდან ბოლომდე და მხოლოდ ამის შემდეგ გადადი შემდეგ ეტაპზე დავალების შესასრულებლად.

 

უკან:III-V კლასები – წყლის გამოყენება > ციკლი 4: სიცოცხლე წყალში და წყალი ეკოლოგიაში