მენიუ დახურვა

[STE0301] – საჭიროა თუ არა წყლის დაცვა?

ღია

უყურე ამ ვიდეოს თვიდან ბოლომდე და მხოლოდ ამის შემდეგ გადადი შემდეგ ეტაპზე დავალების შესასრულებლად.

 

უკან:III-V კლასები – წყლის გამოყენება > ციკლი 3: წყლის რაციონალური გამოყენება