მენიუ დახურვა

[STE0103] – კითხვარი

ამ გაკვეთილის დაწყებამდე ჯერ უნდა ჩაირიცხოთ კურსზე course

უკან:III-V კლასები – წყლის გამოყენება > ციკლი 1: მდინარის აუზის გეოგრაფია