მენიუ დახურვა

[STE0101] რა არის მდინარის აუზი?

ღია

უყურე ამ ვიდეოს თვიდან ბოლომდე და მხოლოდ ამის შემდეგ გადადი შემდეგ ეტაპზე დავალების შესასრულებლად.

უკან:III-V კლასები – წყლის გამოყენება > ციკლი 1: მდინარის აუზის გეოგრაფია