მენიუ დახურვა

[STE0102] – დავალება

ღია

ამ დავალების შესრულება შეგიძლია სცადო დამოუკიდებლად, თუმცა, ასევე, შეგიძლია დაიხმარო ვინმე: მასწავლებელი, მშობელი, და-ძმა, მეგობარი.

  • დაბეჭდილ ან ელექტრონულ რუკაზე მოძებნე დედამიწის დიდი მდინარეების აუზები, ამოიწერე მათი სახელები. აღნიშნე, სად მდებარეობს ისინი.
  • მოძებნე მდინარე მტკვრის აუზი და შეადარე შენ მიერ მოძიებულ დიდ აუზებს.
  • მოიფიქრე და ჩამოთვალე წყლის ის მომხმარებლები, რომლებიც, შენი აზრით, მდინარე მტკვრის აუზში არიან წარმოდგენილნი.
  • შენი აზრით, პირველ რიგში, რომელი მომხმარებელი უნდა დაკმაყოფილდეს, თუ წყალი ყველასთვის არ იქნება საკმარისი? რატომ?
უკან:III-V კლასები – წყლის გამოყენება > ციკლი 1: მდინარის აუზის გეოგრაფია