მენიუ დახურვა

[STE0202] – დავალება

ღია

ამ დავალების შესრულება შეგიძლია სცადო დამოუკიდებლად, თუმცა, ასევე, შეგიძლია დაიხმარო ვინმე: მასწავლებელი, მშობელი, და-ძმა, მეგობარი.

  • სხვადასხვა წყაროს გამოყენებით გაეცანი, როგორ წარმოიქმნება სათბური აირები და როგორ გაიფრქვევა ისინი ატმოსფეროში.
  • მოიფიქრე, როგორ შეიძლება დაზოგო ენერგია თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და, შესაბამისად, შეამცირო სათბური აირების გაფრქვევა.
  • შენი მოსაზრებები გაუზიარე ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, მასწავლებლებს და მათთან ერთად იმსჯელე ამ მოსაზრებების შესახებ.
უკან:III-V კლასები – წყლის გამოყენება > ციკლი 2: კლიმატის ცვლილება და წყალი