მენიუ დახურვა

[STB0502] დავალება

ღია

ამ დავალების შესრულება შეგიძლია სცადო დამოუკიდებლად, თუმცა, ასევე, შეგიძლია დაიხმარო ვინმე: მასწავლებელი, მშობელი, და-ძმა, მეგობარი.

  • მეგობრებთან ერთად იმსჯელე, ბინძურდება თუ არა შენ ირგვლივ (შენს სოფელში, ქალაქში, ქუჩაზე) წყალი. აღწერე, როგორ ხდება ეს.
  • მეგობრებთან ერთად მოიფიქრე ის გზები, რომლებიც დაგეხმარება წყლის დაბინძურების შესამცირებლად შენს ირგვლივ.
  • შენი მოსაზრებები გაუზიარე მასწავლებელს და ერთად იმსჯელეთ მათ შესახებ.
უკან:VI-VIII კლასები – წყლის გამოყენება > ციკლი 5: წყლის ხარისხის დაცვა