მენიუ დახურვა

[STB0303] კითხვარი

ამ გაკვეთილის დაწყებამდე ჯერ უნდა ჩაირიცხოთ კურსზე course

უკან:VI-VIII კლასები – წყლის გამოყენება > ციკლი 3: წყლის რაციონალური გამოყენება