მენიუ დახურვა

[GEC0302] შეავსეთ ტესტი

ამ გაკვეთილის დაწყებამდე ჯერ უნდა ჩაირიცხოთ კურსზე course

უკან:წყლის რესურსების მართვა – სათემო კურსი > მოდული 3 – წყლის რაციონალური გამოყენება - წყალი სოფლის მეურნეობაში