მენიუ დახურვა

[GEC0202] შეავსეთ ტესტი

ამ გაკვეთილის დაწყებამდე ჯერ უნდა ჩაირიცხოთ კურსზე course

უკან:წყლის რესურსების მართვა – სათემო კურსი > მოდული 2 – წყლის რაციონალური გამოყენება - მუნიციპალური წყალი