მენიუ დახურვა

[EV0603] დავალება: პროექტის იდეა, დაგეგმვა და განხორციელება

ღია

კურსის ეს ნაწილი ყველაზე გრძელვადიანია და ეთმობა თქვენ მიერ სასწავლო აქტივობის საკუთარ კლასში განხორციელებას. ვიდეო ანიმაციების და/ან ბროშურების გამოყენებით დაგეგმეთ სასწავლო პროექტი ან კომპლექსური დავალება და განახორციელეთ იგი კლასთან. მხოლოდ ამის შემდეგ გადადით ამ კურსის შემდეგ გაკვეთილზე, სადაც უნდა შეავსოთ თვით-რეფლექსიის კითვარი.

კლიმატის ცვლილების და წყლის თემაზე სანიმუშოდ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს დავალებები ან მათ მაგალითზე მოიფიქროთ საკუთარი იდეები.

დავალება III-V კლასებისთვის

  • მეგობრებთან ერთად მოიფიქრე, რა შეიძლება გააკეთოს თითოეულმა თქვენგანმა წყლის დაბინძურების შესამცირებლად.
  • იმსჯელე მასწავლებელთან ერთად და შექმენი ბუკლეტი.

დავალება VI-VIII კლასებისთვის

  • მეგობრებთან ერთად იმსჯელე, ბინძურდება თუ არა შენ ირგვლივ (შენს სოფელში, ქალაქში, ქუჩაზე) წყალი. აღწერე, როგორ ხდება ეს.
  • მეგობრებთან ერთად მოიფიქრე ის გზები, რომლებიც დაგეხმარება წყლის დაბინძურების შესამცირებლად შენს ირგვლივ. 
  • შენი მოსაზრებები გაუზიარე მასწავლებელს და ერთად იმსჯელეთ მათ შესახებ.

დავალება IX-XI კლასებისთვის

  • დაფიქრდით და გაანალიზეთ, წყლის გარემოს რა სახის დაბინძურება შეიძლება გამოიწვიოს სამრეწველო, სასოფლო-სამეურნეო, საყოფაცხოვრებო სექტორებმა თქვენს ქალაქში.
  • იფიქრეთ ამგვარი დაბინძურების მაგალითების შესახებ თქვენ ირგვლივ. საბოლოდ მოამზადეთ პრეზენტაციები (იკონოგრაფიკა) და იმსჯელეთ მასწავლებელსა და მეგობრებთან ერთად. 
  • მეგობრებთან ერთად მოიფიქრეთ, როგორ შეიძლება ავიცილოთ თავიდან წყლის დაბინძურება ჩვენ გარშემო.
უკან:წყლის რესურსების მდგრადი მართვის სწავლება – კურსი მასწავლებლებისთვის > ციკლი 5: წყლის ხარისხის დაცვა