მენიუ დახურვა

[EV0602] ანიმაციები და ბროშურები – სასწავლო მასალები

ღია

შეარჩიეთ ვიდეო თქვენი კლასის ასაკობრივი ჯგუფის და/ან შინაარსის მიხედვით და გამოიყენეთ იგი თქვენი სასწავლო პროექტის ან კომპლექსური დავალების შესაბამისად.

 

III-V კლასები – სუფთა წყალი

ვიდეოს ბმული: https://youtu.be/M7fhWEzId9w

ბროშურის ბმული: https://bit.ly/3l3hGZH

 

VI-VIII კლასები – წყლის ხარისხის დაცვა

ვიდეოს ბმული: https://youtu.be/-TANT34LQZc

ბროშურის ბმული: https://bit.ly/33aBO5Y

 

IX-XI კლასები – წყლის ხარისხის დაცვა

ვიდეოს ბმული: https://youtu.be/iegwQijjfUU

ბროშურის ბმული: https://bit.ly/2S9Ao5f

უკან:წყლის რესურსების მდგრადი მართვის სწავლება – კურსი მასწავლებლებისთვის > ციკლი 5: წყლის ხარისხის დაცვა