მენიუ დახურვა

[EV0202] ანიმაციები და ბროშურები – სასწავლო მასალები

ღია

შეარჩიეთ ვიდეო თქვენი კლასის ასაკობრივი ჯგუფის და/ან შინაარსის მიხედვით და გამოიყენეთ იგი თქვენი სასწავლო პროექტის ან კომპლექსური დავალების შესაბამისად.

 

III-V კლასები – რა არის მდინარის აუზი?

ვიდეოს ბმული: https://youtu.be/54mbMuXfnV0

ბროშურის ბმული: https://bit.ly/2EM3kgI

 

VI-VIII კლასები – მდინარის აუზის გეოგრაფი

ვიდეოს ბმული: https://youtu.be/DHVs9enUWV0

ბროშურის ბმული: https://bit.ly/2SasJnm

 

IX-XI კლასები – მდინარის აუზის გეოგრაფია

ვიდეოს ბმული: https://youtu.be/J4xhV7KakSg

ბროშურის ბმული: https://bit.ly/3n9ORN5

უკან:წყლის რესურსების მდგრადი მართვის სწავლება – კურსი მასწავლებლებისთვის > ციკლი 1: მდინარის აუზის გეოგრაფია