მენიუ დახურვა

[GEC0102] შეავსეთ ტესტი

ამ გაკვეთილის დაწყებამდე ჯერ უნდა ჩაირიცხოთ კურსზე course

უკან:წყლის რესურსების მართვა – სათემო კურსი > მოდული 1 - მართლაც არსებობს თუ არა წყლის დეფიციტი?