Menu Close

[STS0202] Tapşırıq

Açıq

Özünüz edin

  • İqlim dəyişikliyinə uyğunlaşmaq üçün su ilə bağlı fərdi tədbirlər barədə düşünün.
  • İqlim dəyişikliyini azaltmaq üçün su ilə bağlı fərdi tədbirlər barədə düşünün.
  • Sinif yoldaşlarınızla qrup təqdimatları hazırlayın və onları sinifdə müəlliminizlə müzakirə edin.
Geriyə: IX-XI siniflər – Sudan səmərəli istifadə > Modul 2 - İqlim dəyişikliyi və su