Menu Close

[STB0202] Tapşırıq

Açıq

Özünüz edin

  • İstixana qazlarının təbii və antropoloji (yəni texnogen) səbəblərini müzakirə edin. Bu səbəblər arasında hansı səbəbi ən əhəmiyyətli hesab edirsiniz?
  • Sinif yoldaşlarınızla birlikdə iqlim dəyişikliyinin şəhərinizin gələcəyinə təsirlərini müzakirə və təhlil edin. Dərs üçün təqdimat hazırlayın. Müəlliminizlə birlikdə iqlim dəyişikliyinin şəhərinizə mənfi təsirini azaltmaq və qarşısını almaq üçün nə edilə biləcəyini müzakirə edin.
Geriyə: VI-VIII siniflər – Sudan səmərəli istifadə > Modul 2 - İqlim dəyişikliyi və su