Menu Close

[EV0602] Animasiyalar və broşurala

Açıq

Videonu sinifin yaş qrupuna və ya mətnin məzmununa görə seçin və öyrənmə layihənizə və ya digər fəaliyyətinizə uyğun olaraq istifadə edin.

 

III-V siniflər – Təmiz su

Video linki: https://youtu.be/diCV7Dr5DWQ
Broşura linki: https://bit.ly/3duo3Co

 

VI-VIII siniflər – Suyun keyfiyyətinin qorunması

Video linki: https://youtu.be/71rBjo8VztQ
Broşura linki: https://bit.ly/33Y0Q8N

 

IX-XI siniflər – Suyun keyfiyyətinin qorunması

Video linki:  https://youtu.be/1dJOeHVGGbk
Broşura linki: https://bit.ly/3174Cei

Geriyə: Su ehtiyatlarının davamlı idarə olunması üzrə təlim – Müəllimlər üçün kurs > Modul 5 - Suyun keyfiyyətinin qorunması