Menu Close

[EV0503] Tapşırıq: Layihə Fikri, Planlaşdırma və tətbiq

Açıq

Kursun bu hissəsi ən uzunmüddətlidir və sinifinizdə öyrənmə fəaliyyətinizi həyata keçirməyinizə həsr olunur. Video animasiyalardan və ya broşuralardan istifadə edərək, öyrənmə layihəsini və ya mürəkkəb tapşırığı tərtib edib onu sinifinizdə tətbiq edin. Yalnız bundan sonra özünü əks etdirən sorğu anketini doldurmalı olduğunuz növbəti dərsə keçin. Bu tapşırıqları nümunə kimi istifadə edə bilərsiniz.

III-V siniflər üçün tapşırıq

  • Təbiətin insanlara bəxş etdiyi üç ən mühüm fayda barədə düşünün. Bu faydaların su ilə necə əlaqəli ola biləcəyi barədə düşünün.
  • Yaşadığınız yerdə sudan qeyri-səmərəli (qeyri-rasional) istifadə ilə bağlı nümunələri yadınıza salın. Sinifdə sinif yoldaşlarınız və müəllimlərinizlə sudan qeyri-səmərəli istifadə və onun qarşısını almaq yollarını müzakirə edin.

VI-VIII siniflər üçün tapşırıq

  • Ekosistem xidmətləri, insanların təbiətdən əldə etdikləri faydalar barədə düşünün. Həmin faydaları təsnif etməyə çalışın və lazım olduqda müəlliminizdən kömək istəyin.
  • Suyun çirkli olmasının insan və ekosistem ehtiyacları baxımından suyun mövcud miqdarına necə təsir göstərdiyini müzakirə edin.

IX-XI siniflər üçün tapşırıq

  • Dörd qrupa bölünün və aşağıdakı ekosistem xidmətlərindən birini seçin: 1) fotosintez, 2) ağac materialı təchizatı, 3) təmiz hava 4) müalicəvi bitkilər. Hər qrupda seçdiyiniz hər ekosistem xidmətinin faydalarını müzakirə edin.
  • Həmin xidmətləri təhlükəsizlik, yaşayış şəraiti və sağlamlıq kimi insan rifahının əsas komponentləri kontekstində müzakirə edin. Göstərilənlərin müzakirə ediləcək ekosistem xidmətlərinə necə aid olduğunu müzakirə edin. #Təhlükəsizlik: təbii fəlakətlərdən müdafiə, təhlükəsiz iqlim şəraiti; #Yaşayış şəraiti: ərzaq, gigiyena, sığınacaq, yaşamaq üçün mənbə; #Sağlamlıq: təmiz su və havanın əlçatanlığı, şəxsi rifah.
  • Ekosistem xidmətləri ilə insanın rifah komponentləri (təhlükəsizlik, yaşayış şəraiti, sağlamlıq) arasındakı əlaqələri göstərən diaqramlardan və ya məlumat qrafiklərindən istifadə edin və qrup müzakirələrinin nəticələrini sinfə təqdim edin.
Geriyə: Su ehtiyatlarının davamlı idarə olunması üzrə təlim – Müəllimlər üçün kurs > Modul 4 - Sudakı həyat və ekologiyada su