Menu Close

[EV0302] Animasiyalar və broşurala

Açıq

Videonu sinifin yaş qrupuna və ya mətnin məzmununa görə seçin və öyrənmə layihənizə və ya digər fəaliyyətinizə uyğun olaraq istifadə edin.

 

III-V siniflər – İqlim dəyişikliyi və su

Video linki: https://youtu.be/FK3xTxs7k3w
Broşura linki:

 

VI-VIII siniflər – İqlim dəyişikliyi və su

Video linki: https://youtu.be/CCjR-rPk8qI
Broşura linki:

 

IX-XI siniflər – İqlim dəyişikliyi və su

Video linki: https://youtu.be/WKnoqrZ1g0w
Broşura linki:

Geriyə: Su ehtiyatlarının davamlı idarə olunması üzrə təlim – Müəllimlər üçün kurs > Modul 2 - İqlim dəyişikliyi və su